22.11.2014 – 4.1.2015 Harri Pälviranta: ASE.doc / GUNS.doc

Julkaistu: 17.8.2014 | Arkisto

Still-kuva Harri Pälvirannan Suuri asekeskustelu -teoksesta, kuvassa Timo Torikka.

Still-kuva Harri Pälvirannan Suuri asekeskustelu -teoksesta, kuvassa Timo Torikka.

 

Katso videon traileri täältä: Suuri_asekeskustelu_traileri-SD

Harri Pälvirannan ASE.doc-näyttely koostuu vuosina 2010–2014 tehdyistä teoskokonaisuuksista Uutismuotokuvat (kouluampujat), Jälki ja Suuri asekeskustelu. Sarjat kytkeytyvät toisiinsa paitsi temaattisesti myös dokumentaarisen lähestymistapansa kautta. Näyttelyn teosten aiheena ovat aseiden rooli yhteiskunnassa, aseisiin liittyvä uutisointi ja keskustelut, koulusurmat sekä niihin liittyen käsiaseet ja ampuminen ylipäätään. Pälviranta lähestyy näitä sangen vaikeita ja monisyisiä aiheita useammasta näkökulmasta: muotokuvan, kameratta tehdyn valokuvan sekä elokuvan kautta. Hänen kuvallinen katseensa on samaan aikaan sekä tutkimuksellinen, teoreettinen että taiteellisia vapauksia ja päätelmiä korostava.

Uutismuotokuvat (kouluampujat) -teokset esittävät kouluampujia Yhdysvalloista, Saksasta, Suomesta ja Brasiliasta. Muotokuvissa on kymmenen pahimman koulusurman tekijät alkaen vuoden 1999 Columbinen koulusurmista Yhdysvalloista. Kukin kuva koostuu 1050 pienestä erikseen valokuvatusta uutisesta, jotka on poimittu viime vuosien sanomalehdistä ja Internetin uutissivustoilta. Kaikki uutiset liittyvät ampumiseen ja aseisiin.

Jälki-sarjan teokset ovat valkoisia ja mustia pohjustettuja valokuvia, joita on ammuttu. Niissä luodinreikä näyttäytyy kuvan kaltaisena jälkenä. Valokuva, joka on luodin koskettama, on kuitenkin enemmän kuin kuva: se on myös väkivallan uhri. Kuvalle sen ampuminen ei kuitenkaan ole fataalia. Ihmiselle ja eläimelle se saattaa olla.

Suuri asekeskustelu -teos tarkastelee Suomessa käytävää, Jokelan ja Kauhajoen kouluampumisten jälkeistä keskustelua aseiden omistamisen ja käytön mielekkyydestä elokuvan keinoin. Teoksen käsikirjoitus pohjautuu laajan empiirisen aineiston tarkasteluun: elokuvan kaikki repliikit ovat suoria lainauksia. Elokuva kokoaa yhteen eri foorumeille sirpaloituneen asepuheen ja tekee siitä elokuvamuotoisen analyysin, jossa niin hulluimmat huomiot kuin asiantuntijapuheet saavat loogisen paikan. Teos on paitsi ensimmäinen suomalaisen asekeskustelun analyysi, se myös tuottaa keskusteluun jotain lisää: videoteokseksi muokattu tutkimus korostaa keskustelun jännitteitä ja mahdollistaa keskustelussa esiintyvän tunnepitoisuuden esiintuomisen. Lisäksi se kommentoi yhteiskunnallisten keskustelujen yleisiä piirteitä.

Uutismuotokuva # 3 (kouluampuja Auvinen, Suomi). 151,5 x 132 cm, 2010. Ed. 5 + 2 ap

Uutismuotokuva # 3 (kouluampuja Auvinen, Suomi). 151,5 x 132 cm, 2010. Ed. 5 + 2 ap

Näyttelyssä esillä olevien teosten tekemistä ovat tukeneet Valtion valokuvataidetoimikunta, Taiteen edistämiskeskus, Suomen kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Patricia Seppälän säätiö, Helsingin taidemuseo, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, FRAME, AVEK ja JOKES Lehtikuvaajarahasto.

 

Jaa